Ocena brak

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne a środowisko

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) to rodzaj uczenia się neuronalnego i zdaje się być powiązane z behawioralnymi miarami uczenia się. Gdy drogi neuronalne są stymulowane prądem o wysokiej częstotliwości, wrażliwość komórek na późniejsze stymulowanie wzdłuż danej drogi wzrasta. Aktywacja neuronalna zmienia się w miarę praktyki, tak jak miary behawioralne.

Im częściej coś jest spotykane, tym częściej staje się dostępne w przyszłości. Im bardziej organizm potrzebuje zapamiętać coś, tym b. prawdopodobne, że będzie musiał ponownie to zapamiętać. Funkcjonalne postacie pamięci zdają się stanowić odzwierciedlenie funkcjonalnych postaci ze środowiska.

Trzy rodzaje wskaźników zmiennych zależnych zmieniają się jako funkcje potęgowe ćwiczenia: wskaźniki behawioralne (liczba błędów i latencja), procent zmiany LTP, prawdopodobieństwo powtórzenia w środowisku.

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne i prawdopodobieństwo odtworzenia w środowisku są funkcjami potęgowymi częstotliwości ekspozycji.

Do góry