Ocena brak

Długość przedziału ufności dla średniej rozkładu normalnego – od czego i w jaki sposób zależy?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

- Zależy od wielkości próby n, im n większe tym przedział jest bardziej zawężony. Zależy również od przyjętej wartości α, im α większe tym przedział bardziej zawężony.

- (1 – α) współczynnik ufności. Prawdopodobieństwo, że rzeczywista wartość parametru β w populacji znajduje się w wyraźnym przedziale ufności

- Większy przedział, gdy większa wartość współczynnika ufności (a więc mniejsza dokładność estymacji przedziałowej) tym samym większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

- Przedział ufności – przedział z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia w nim prawdziwej wartości parametru.

Do góry