Ocena brak

Długość jelita grubego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Długość jelita grubego jest zmienna; na zwłokach wynosi ona przeciętnie około 120—150 cm, mniej więcej 1/4 długości jelita cienkiego, czyli około 1/5 długości całej cewy pokarmowej.

Grubość jest większa niż jelita cienkiego; w stanię rozkurczu wynosi ona 5 do 8 cm; skurczone jelito grube może być jednak cieńsze niż jelito cienkie. Średnica jelita grubego, tak samo jak cicnkiego, zmniejsza się od jego początku ku końcowi; najgrubsze jest jelito ślepe; odbytnica pod względem objętości zajmuje pośrednie miejsce między jelitem cienkim a okrężnicą. Silne wypełnienie jelita grubego kałem czy gazami, szczególnie na zwłokach, powoduje znaczne rozdęcie; jelito grube może mieć wtedy bardzo dużą objętość. Niekiedy występuje chorobowe, ogromne powiększenie okrężnicy, szczególnie esicy (megacolon, megasigrna).

Podobne prace

Do góry