Ocena brak

Długość cewki moczowej kobiecej

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Długość cewki moczowej kobiecej wynosi 3 do 5 cm, średnica cewki mniej więcej 5 do 7 mm, choć ściana jej jest bardzo rozciągliwa.

Niewielka długość cewki moczowej kobiecej w stosunku do męskiej ma znaczenie kliniczne, ponieważ wstępującym zarazkom stwarza dużo dogodniejszy dostęp niż cewka męska. Zapalenie pęcherza jest też  kobiety wielokrotnie częstsze niż u mężczyzny.

Cewka rozpoczyna się w ścianie pęcherza ujściem wewnętrznym (ostium urethrae internum); najdłuższa cześć leży w miednicy małej, dalszy odcinek wspólnie z pochwą przebija przeponę moczowo-płciową i wreszcie bardzo krótka część końcowa, zewnątrzmiedniczna ujściem zewnętrznym (ostium urethrae externum) położonym na niewielkiej brodawce cewkowej (papilla urethralis) otwiera się do przedsionka pochwy.

Na podstawie powyższego przebiegu możemy wyróżnić część śródścienną cewki pars intramuralis urethrae*), część nad przeponowy albo miedniczną pars supradiaphragma-fira s. peluina), część przeponową (pars diaphragmatica*) oraz króciutką część pod przeponową (pars subdiaphragmatica). Część miedniczną przylega bezpośrednio do przedniej ściany pochwy; może więc też być nazwana częścią nadpochwową. Górny odcinek tej części (około 1 cm) połączony jest ze ścianą pochwy tylko wiotką tkanką łączną pars libera), odcinek dolny natomiast jest ściśle spojony tkanką łączną przestrzeni cewkowo-pochwowej (pars fixa).

Cewka przebiega w tym samym kierunku co pochwa, mniej więcej prostolinijnie; wygięć na ogół nie stwierdza się; tylko w silnym uniesieniu dna miednicy, w silnym wypełnieniu odbytnicy lub "opadnięciu dna miednicy i pęcherza mogą występować wygięcia ccwki. W pionowym ustawieniu miednicy cewka kieruje się od tyłu i gónft do przodu i ku dołowi prawic pionowo;'w tym położeniu miednicy prawie nie potrze zginać jej do przodu, żeby mocz mógł swobodnie odpływać, jeżeli zwieracze są rooUi luźnione. W położeniu na plecach cewka układa się prawie poziomo i wtedy też cewnik należy wprowadzać poziomo.

Podobne prace

Do góry