Ocena brak

Dlaczego używa się wyników wystandaryzowanych zamiast zwykłych pomiarów wartości zmiennych

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Wynik wystandaryzowany w odróżnieniu od zwykłych pomiarów wartości zmiennych pozwala na interpretację wyniku pojedynczej osoby w kontekście przeciętnego wyniku grupy. Możemy powiedzieć o ile odchyleń standardowych od średniej leży wynik danej osoby.

Do góry