Ocena brak

Dlaczego turyści chętnie odwiedzają Turcję?

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Turcja jest państwem odwiedzanym przez turystów z kilku powodów. Głównym - są z pewnością malownicze krajobrazy i za-chwycające pozostałości po Imperium Rzym-skim.

Turcja jest także tania, co jeszcze bardziej kusi zagranicznych wędrowców ciekawych świata.

Samo państwo jest bardzo interesujące ze względu na jego hi-storię, tradycję oraz położenie - kraj ten leży bowiem jednocze-śnie na dwóch kontynentach: azjatyckim i europejskim

Klimat w Turcji (poza partiami wysokogórskimi) jest podzwrotnikowy śródziemnomorski i kontynentalny (w głębi kraju), jest zatem dość łagodny i tempera-tura nie spada wiele poniżej 20 stopni Celsjusza. Sprzyja to pięknej roślinności, która jest wspaniałym tłem dla budowli z czasów Imper-ium Rzymskiego. Sprzyja to także turystyce nadmorskiej i śródlą-dowej. Piechurzy górscy też nie są "pokrzywdzeni", ponieważ ba-jeczne Góry Pontyjskie (najwyż-szy szczyt Kaçkar Dafi, 3937 m n.p.m.) i Tau-rus (Demirkazik, 3756 m n.p.m.) oraz na wschodzie Wyżyna Armeńska (obszar aktywny sejsmicznie) z najwyższym szczytem Turcji - Araratem (5165 m n.p.m.) są rajem dla mniej lub bardziej zaawansowanych spacerowiczów.

Podsumowując, można powiedzieć, iż w Turcji znajdzie się miejsce dla każdego, nawet najbardziej wymagającego turysty.

Podobne prace

Do góry