Ocena brak

Dlaczego statystyka matematyczna ma zastosowanie w planowaniu doświadczeń czynnikowych i innych badań empirycznych oraz wnioskowania na podstawie wyników z tych badań?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Statystyka służy do w miarę wiarygodnego wnioskowania o prawidłowościach zjawisk na podstawie reprezentatywnych danych z empirycznych obserwacji tych zmiennych z różnych dziedzin.

Możemy wyciągać wnioski z danych zbieranych w zjawiskach masowych, biologicznych, technologicznych i zastosować metody statystyczne do planowania czynnikowych zjawisk technologicznych oraz ilustrować metody na rzeczywistych przykładach z badań naukowych. Statystyka modeluje nam pewne zjawiska deterministyczno - losowe; zwiększamy wiarygodność wniosków. Przydatna tam gdzie wnioskujemy z danych.

  • Działy badawcze (naukowcy)->opis nieznanych prawidłowości

  • Można wnioskować z danych o pogodzie.

Inaczej

  1. modeluje pewne zjawiska

  2. pozwala modelować zjawiska deterministyczno – losowe

  3. pozwala zwiększać wiarygodność wyników

  4. daje kontrolowaną szansę poprawności wyników

  5. możemy ja stosować gdy: chcemy badać 2 czynniki

wśród jednostek doświadczenia występuje zmienność systematyczna

Podobne prace

Do góry