Ocena brak

Dlaczego statystyka matematyczna ma zastosowanie w planowaniu doświadczeń?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

  1. modeluje pewne zjawiska

  2. pozwala modelować zjawiska deterministyczno – losowe

  3. pozwala zwiększać wiarygodność wyników

  4. daje kontrolowaną szansę poprawności wyników

  5. możemy ja stosować gdy: chcemy badać 2 czynniki

wśród jednostek doświadczenia występuje zmienność systematyczna

Do góry