Ocena brak

Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cztery postaci normalne bazy danych, ilustrując je przykładami

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

Normalizacja przeprowadzana jest w celu uniknięcia anomalii wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordów.

Polega na podziale tabeli na szereg mniejszych przy spełnieniu odpowiednich warunków:

  1. Każde pole zawiera informację elementarną

  2. każde z pól nie wchodzących w skład klucza zależy od całego klucza, a nie jego części

  3. nie mogą istnieć pola nie należące do klucza głównego, a zależne od innego pola

  4. nie mogą istnieć zależności wiele-do-wielu w jednej tabeli

Tabela: Nazwisko, Dział, Lokalizacja, Styczeń 2003, Luty 2003, Marzec 2003…

Rozbić na 3 tabele: ID pracownika, Nazwisko, ID działu | ID działu, Nazwa, Lokalizacja | ID pracownika, Data, Godziny pracy

Podobne prace

Do góry