Ocena brak

Dlaczego planuje się poziom środków obrotowych, podaj przykład

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Rozmiar kapitału obrotowego - czyli wartość przeciętnej wielkości zapasów, materiałów, produkcji nie zakończonej, należności i środków pieniężnych, pomniejszonej o przeciętną wielkość zobowiązań - koniecznego do płynnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiednio przeprowadzone operacje planistyczne pozwalają określić, czy istniejący własny fundusz w obrocie jest wystarczający, czy tez należy go zwiększyć, jeśli należy zwiększyć, to do jakiego poziomu? Obliczenie niezbędnego poziomu kapitału obrotowego opiera się na wykorzystaniu współczynnika rotacji.

Do góry