Ocena brak

Dlaczego ludzie potrzebują norm i wartości?

Autor /DoorseBroma Dodano /10.09.2005

Temat: Dlaczego ludzie potrzebują norm i wartości?

Ludzie potrzebują norm i wartości ponieważ są to jedne z podstawowych reguł dla których i według których żyją. Mowa tu oczywiście o ludziach cywilizowanych żyjących w społeczeństwie. Na wstępie chciałbym z grubsza zinterpretować pojęcie normy. Otóż norma jest regułą bądź przepisem informującym jak w określonych warunkach mamy się zachować. Wychowanie zgodnie z normami, chociażby moralnymi, uczy nas w sposób nakazów a czasem i zakazów, jak mamy postąpić w stosunku do innych. Nakazują np. że mamy czcić rodziców, a zabraniają krzywdzić innych. Normy są stosowane w społeczeństwie jak i w większych spójnych grupach ludzi. Są one potrzebne człowiekowi głównie po to by ustanowić pewne zasady w życiu. Norma o charakterze ogólnoludzkim jest nam narzucona z góry i wymusza na nas prawych zachowań wobec społeczeństwa. Łamanie ustalonych reguł zazwyczaj wiąże się z pewnymi konsekwencjami, zarówno uczuciowymi, jak i w drastycznych przypadkach naruszenia tych zasad, z prawnymi. „Człowiek żyjący bez zachowania norm jest wykluczony poza społeczeństwo.”1 Dzięki normą dążymy do pewnych wartości, które to stanowią sens naszego życia. Wartość jest zależna od człowieka i jego potrzeb. Gdy w życiu zarówno społecznym jak i kulturowym zachodzą przemiany, zmieniają się również wartości do których dążą ludzie. „Jednak że w obrębie względnie trwałych układów społecznych, wartość podlega pewnej obiektywizacji, pełniąc w ten sposób funkcję czynnika integrującego klasy społeczne, społeczeństwa i narodu.”2 Kształtowanie wartości nadaje życiu sens i jest głównym celem w procesie wychowania. Uczy młode pokolenia zachowań i reguł którymi powinno się kierować w swym życiu. Największy nacisk w wychowaniu powinno się kłaść na wpajanie wartości uniwersalnych takich jak prawda, dobro, piękno, by młodzi ludzie kierowali się głównie dobrem społecznym a nie tylko dążyli do korzyści materialnych. Można by nawet powiedzieć że całe cywilizowane społeczeństwo kieruje się wg norm i wartości. Bo kim jest człowiek pozbawiony norm i wartości?!Bibliografia:
- nr 1 Cytat własny
- nr 2 Słownik pedagogiczny – Wincenty Okoń

Podobne prace

Do góry