Ocena brak

Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa.

Autor /sarmSaurb Dodano /07.09.2007

Według mnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Aby móc odpowiedzieć najpierw trzeba określić czym jest przestępstwo, tak więc przestępstwo jest to: ?czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, przez ustawę karną obowiązującą w czasie jego popełniania , bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu niższym niż znikomy?. Prostymi słowami można powiedzieć, że aby zaistniało przestępstwo musi istnieć jakaś norma prawna, która zostanie złamana. Istnieje wiele norm więc siłą rzeczy jest również wiele przestępstw a ludzie popełniają je z wielu przyczyn. W swojej pracy postarałam się przytoczyć kilka najważniejszych powodów dlaczego tak się dzieje.
Po pierwsze ludzie chcą szybko się wzbogacić, lub posiadać coś na co nie jest ich stać w danym momencie i wtedy najczęściej decydują nie na kradzież. Bardzo często dla młodych ludzi takim punktem przełomowym było popełnienie pierwszej drobnej kradzieży, która zachęciła ich do kolejnych przewinień gdyż nie spotkała ich za to żadna kara. Tak więc chyba prościej byłoby zniechęcać młodzież do popełniania pierwszego przestępstwa niż skupiać się nad resocjalizację już zdemoralizowanych ludzi. Na decyzję o popełnieniu przestępstwa najczęściej wpływa otoczenie, zły wpływ rówieśników czy wzorce wyniesione z domu. Młody człowiek bardzo często ulega wpływom otaczających go ludzi, chcąc zaszpanować czy pokazać, że jest odważny i może należeć do jakiejś grupy, popełnia przestępstwo. Natomiast jeśli pochodzi z rodziny o wysokim stopniu bezrobocia lub o niskim poziomie wykształcenia, dla której na przykład kradzież jest sposobem na utrzymanie się czy polepszenia swoich warunków materialnych, czy też zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb już z domu wynosi wzorce postępowania nie akceptowanego społecznie.
Wielu naukowców uważa, że przestępczość, chociaż nie jest społecznie akceptowana to jednak jest skutkiem ubocznym normalnych relacji międzyludzkich. Na przykład włamania zdarzają się najczęściej w miejscach, do których potencjalni włamywacze mają dostęp w czasie swojej zwykłej, codziennej aktywności: po drodze do pracy lub w miejscach, w których robią zakupy. Według tej samej teorii do pobić i rabunków dochodzi najczęściej w pobliżu miejsc, w których potencjalni przestępcy spędzają czas wolny, na przykład w okolicy barów albo dyskotek. Przestępstwa popełniają więc względnie blisko miejsc, w których zwykle przebywają.
Nie można również zapominać, że wbrew pozorom telewizja czy internet również czynią bardzo dużo zła. Brutalne bajki dla dzieci, niektóre agresywne sceny z filmów czynią w życiu człowieka ogromne, można nawet powiedzieć nieodwracalne zmiany. Przez to ludzie stają się nieczuli na cierpienie a małe dzieci mogą dojść do wniosku, że są to normalne zachowania...
Mam nadzieję, że to, co napisałam, chociaż w części przybliża odpowiedź na pytanie: Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa? Składa się na to ogromna liczba czynników, które tworzą zamknięte błędne koło. Ogólne badania wskazują, że w ostatnich latach przestępczość znacznie wzrosła i zjawisko to staje się coraz powszechniejsze. Nikt nie jest w stanie mu zaradzić ale wszyscy powinni jednak chronić przed nim przede wszystkim dzieci, które są świadkami przemocy, wandalizmu czy kradzieży już od najmłodszych lat w szkole...

Podobne prace

Do góry