Ocena brak

Dlaczego ludzie grają w Lotto -wnioski z badania

Autor /skmonia Dodano /18.09.2006

Wnioski z badania
?Dlaczego ludzie grają w Lotto?
Badanie przeprowadzane w Łodzi w kwietniu 2003r
Zprzeprowadzonej weryfikacji ankiety możemy wywnioskować ,że aż 75 % badanych gra w Lotto. Badanie wykazało , ze w przypadku łodzian płeć nie ma znaczenia. W obu przypadkach najczęstszym powodem jest chęć wzbogacenia się ( ok. 65%)., by móc przekazać pieniądze na indywidualne potrzeby . Poza ty można zauważyć , że większość graczy mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat około 49% i zwykle są to ludzie o średnim 48% lub zawodowym około 34 % wykształceniu. Ich zarobki kształtują się zazwyczaj na poziomie od 801 do 1200 zł miesięcznie 42%. Oprócz tego z ankiety wynika ,iż jedynie około 8% badanych osób jest skłonna wydać na grę w lotto powyżej 31 zł w miesiącu.
Największą popularnością cieszy się Duży lotek ok. 55% . By dopomóc swemu szczęściu , ludzie zazwyczaj kupują zakłady kilka razy w miesiącu. Większość z nich ok. 65% nie stosuje żadnego systemu, a pozostali gracze często korzystają ze swoich metod.
Duży wpływ na graczy ma kumulacja gółwnej wygranej , która powoduje wzrost kupowanej ilości zakładów o 48%. Prawie połowiwe ankietowanych 48 udało się wygrać już kilka razy co było bodźcem do dalszej gry.

Do góry