Ocena brak

Dlaczego kolonie wystąpiły zbrojnie przeciwko metropolii?

Autor /Karen Dodano /06.04.2011

 

Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była Virginia . W wieku XVIII w Ameryce Północnej było już 13 kolonii angielskich, a po wojnie 7-letniej we władzy Anglii znajdowały się również francuskie posiadłości w Kanadzie. Kolonie miały różny porządek prawny, w zależności od tego, kto je zakładał. Wszystkich jednak kolonistów łączyło silne poczucie samorządności oraz dążenie do zabezpieczenia praw własności. Początkowo koloniści uważali się za lojalnych poddanych korony brytyjskiej. W każdym stanie posiadali własna reprezentację, na szczeblach lokalnych posiadali własny samorząd i mieli wpływ na politykę władz. Ale kiedy Kanada w 1763 roku stała się również posiadłością brytyjską, rząd brytyjski zabronił dalszej kolonizacji na zachód, oświadczając, że będzie bronić praw Indian oraz że będzie pilnować by biali i czerwonoskórzy Amerykanie trzymali się osobno i wtedy doszło do konflikt. Na domiar złego parlament brytyjski obłożył kolonistów kosztem utrzymania brytyjskich garnizonów stacjonujących w Ameryce. Pieniądze na ten cel miały pochodzić z podatków pośrednich, tzw. opłat stemplowych, cła od herbaty. Wtedy doszło do buntu. Koloniści uważali że podatki i opłaty stemplowe są nielegalne. Wyrażało się to w haśle: „Nie ma opodatkowania bez reprezentacji”. Koloniści twierdzili że korona łamie prawo i jest źródłem ucisku, celem buntu jest opór przeciw uciskowi i uzyskanie wolności (niepodległości). Hasło kolonistów Amerykańskich „Nie ma opodatkowania bez reprezentacji” oznaczało że parlament brytyjski nie może nakładać na kolonistów żadnych podatków skoro koloniści nie są reprezentowani w Angielskim parlamencie.

W 1774 roku w Filadelfii zebrał się kongres wszystkich przedstawicieli kolonii Amerykańskich i uchwalono wtedy deklarację praw narodu Amerykańskiego. W następnym roku wojska Angielskie rozpoczęły działania wojenne. Kongres ogłosił się rządem i uchwalił zbrojenia wojenne. Następnie kongres uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie zostało jasno określone dlaczego koloniści wypowiadają posłuszeństwo koronie. Deklaracja oparta była o założenia z filozofii oświecenia. Między innymi uznano tam, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi i obdarzeni przez stwórcę pewnymi prawami które nie są do odstąpienia. Deklaracja Niepodległości odegrała olbrzymią rolę w tworzeniu się świadomości patriotycznej Amerykanów.

Wojna o niepodległość trwała 7 lat. Prowadzona była ze zmiennym szczęściem. Mimo początkowych sukcesów Anglikom nie powiódł się atak na stany północne i pod Saratogą musieli kapitulować. W wojnie uczestniczyli ochotnicy z innych krajów (między innymi: Kościuszko i Pułaski z Polski, z Francji La Fayett). Sprawa Amerykańska cieszyła się powszechną popularności. W końcowym etapie wojny po stronie kolonistów opowiedziała się Francja. W 1783 roku w Paryżu podpisano pokój i wyczerpana Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych a w 1787 roku przyjęto Konstytucję amerykańską.

Podobne prace

Do góry