Ocena brak

Dlaczego i po co badamy zysk ?

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Często proces produkcyjny prowadzony przez przedsiębiorstwa prowadzony jest przez wiele okresów.

Nakłady ponoszone w okresie t spłacają się po pełnym przepływie usług w późniejszym czasie. Na przykład, budynek fabryczny wzniesiony przez firmę może trwać przez 50 albo 100 lat. W takim przypadku nakład poniesiony w jednym punkcie czasu pozwala wytwarzać produkt w innych okresach w przyszłości i w ten sposób może wpływać na kształtowanie zysku w przyszłości . W takim przypadku musimy oceniać strumień kosztów i strumień przychodów w czasie. Jako że sposób kształtowania się czynników w przyszłości które składają się na zysk nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, badania wielkości zysku w przyszłych okresach mają dość duże znaczenie. Oczywiście przedsiębiorstwa mogą oprócz zysków w okresach przyszłych osiągać tzw. zyski ujemne czyli po prosu straty.

Większość dużych przedsiębiorstw jest zorganizowana w formie korporacji, co oznacza że są one wspólną własnością wielu osób. Korporacje wypuszczają akcje reprezentujące udziały we własności korporacji. W pewnych okresach wypłacają dywidendy od tych udziałów, które reprezentują udział w zyskach firmy. Udziały własności firmy (akcje) są sprzedawane i kupowane na rynku kapitałowym (giełdzie). Cena akcji reprezentuje obecną wartość strumienia dywidend, jakich ludzie oczekują od korporacji. Ogólna giełdowa wartość firmy reprezentuje obecną wartość strumienia zysków, które firma, jak się oczekuje wygeneruje. Tak zatem cel firmy – maksymalizacja wartości strumienia zysków, które firma generuje lub wygeneruje w przyszłości – może być również opisany jako cel maksymalizacji wartości giełdowej. W pewnym sensie obydwa te cele są tożsame. Reasumując powyższe stwierdzenia jeśli w wyniku badań otrzymamy wyniki kształtowania się strumienia zysków w przyszłych okresach , będziemy mogli stwierdzić czy badana firma będzie w przyszłych okresach pewnie stać na nogach czy też będzie się chylić ku upadkowi. Oczywiście gdy prognozy kształtowania się strumienia zysku w przyszłych okresach będzie pesymistyczny badana firma będzie mogła przedsięwziąć pewne środki zapobiegawcze aby prognoza się nie sprawdziła.

 

Podobne prace

Do góry