Ocena brak

Dlaczego edukacja jest tak powszechna?

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

POWSZECHNOŚĆ EDUKACJI:

 1. Rozwój industrializacji (przemiany gospodarcze)

  • Rządy krajów rozwiniętych i rozwijających się zmierzają do rozwoju za pośrednictwem masowej edukacji.
  • Wzmagające postęp technologiczny i współzawodnictwo (rywalizacja) przedsiębiorstw, koncernów (akumulacja kapitału), systemów społeczno – ekonomicznych.
 2. Postęp technologiczny – przyspieszenie rozwoju nauki i techniki (rozwój skokowy)

 3. Indywidualne potrzeby młodych ludzi. Wykształcenie to inwestycja.

 4. Funkcjonalizm – wzrost edukacji odpowiada na ilościowe i jakościowe zmiany rynku (wzrost kwalifikacji osób, praca umysłowa najważniejsza, społeczeństwo ekspertów – dobrze wykwalifikowani menadżerowie)

 5. Wg. Pierre Bordieu: „Szkoła selektywnie przejmuje, umacnia i rozwija określony kapitał kulturowy społeczeństwa”

 6. Ekonomiczna teoria kapitału ludzkiego.

  • Wykształcenie, wiedza i umiejętności szkolne maja wartość ekonomiczną. Wzrost kapitału ludzkiego wyzwala istniejące rezerwy produkcyjne.
  • Ważny jest kapitał oświatowy – determinuje poziom naszego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Im wyższy poziom wykształcenia pracowników tym lepsze efekty gospodarcze. 
  • Rządzą tu prawa popytu i podaży (rywalizacja podobna do tej na rynku – pracodawca weźmie tylko najlepszych) 
  • Wszystkie zmiany w systemie edukacji są wtórne w stosunku do wcześniejszych zmian gospodarczych. Edukacja odpowiada potrzebom społeczeństw industrialnych, legitymizuje istniejący układ władzy, dostosowuje osoby do istniejącego układu pozycji społecznych
 7. Teorie socjologiczne:

  • Konkurs statusów – zapotrzebowanie na pracowników z wyższym wykształceniem wcale nie wzrasta gwałtownie i nieprzerwanie. Najważniejsze umiejętności nabywa się dopiero w pracy a nie w szkole. Szkoła pełni funkcje alokacyjną i selekcyjną – to zrodziło „inflację dyplomów” która przenosi się na coraz wyższe szczeble edukacji (doktorat).Wysoki poziom solaryzacji wśród starszych osób – coraz dłużej się kształcimy. Szkoła magazynuje ludzi.
  • Szkoła służy celom elit politycznych. Państwo za pomocą odpowiedniego kształcenia stymuluje postęp społeczny i lansuje wzory i wartości. System oświaty indoktrynuje ludzi przekonaniami i wartościami, które SA niezbędną dla gospodarki rynkowej. Kształcenie jest związane z ekonomią po to aby utrwalać dany system klasowy. Uspokaja tych, którzy nie radzą sobie ekonomicznie w społeczeństwie. Przepustka do prestiżu, wyższego statusu i pozycji. Wykształcenie też uczy bierności – tłamsi osobowość, wychowankowie dobrze skonstruowanymi częściami systemu. Struktury edukacyjne generują nowe pozycje w sferze zawodowej.
 8. Instytucje edukacji – system struktur biurokratycznych z funkcjami:

  • Socjalizacyjną.
  • Gromadzi wiedzę.
  • przepisuje” ludzi do danego miejsca w społeczeństwie. 
  • Wytwarza nowe systemu kulturowe. 
  • Tworzy i utrwala granice między klasami i grupami statusu społecznego. 
  • Uczy przystosowania do porządku społecznego.

Do góry