Ocena brak

Dlaczego ballady i romanse A.Mickiewicza wyznaczają początek polskiego romantyzmu

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Romantycy zerwali z oświeceniowymi metodami poznawczymi: empiryzmem i racjonalizmem. Stwierdzili bowiem, że świat tymi metodami nie jest w pełni poznawalny. Przedstawili swoje: intuicję, wiarę i uczucie. Sądzili, że dzięki poznaniu pozazmysłowemu uda się dotrzeć do duchowego życia człowieka. Romantyzm jest irracjonalny - pojawiają się duchy i tajemnicze siły przyrody. Cechą romantyzmu jest zainteresowanie się wnętrzem człowieka, jego uczuciami i przeżyciami. Ta cecha nazywa się psychologizmem romantycznym.

Romantycy ze szczególnym upodobaniem ukazywali stany nienaturalne, skrajne, obłąkane.W czerwcu 1832 ukazał się tom Poezji Mickiewicza zawierający Ballady i romanse.Był to równocześnie pierwszy zbiorek poezji romantycznej.W swych utworach nawiązywał do ludowych wierzeń, wyobrażeń, bajek, pieśni i podań.Była to zatem literatura, która podważała dotychczasowe sposoby poznania świata, mówiła nowym językiem, sięgała do wnętrza.Jedna z ballad to „Lilie”Opowiada ona o żonie, która po zabiciu swego męża staje się obiektem pożądania dwóch braci nieżyjącego męża.

Na końcu pojawia się duch męża.Ballada jest przeróbką ludowej pieśni powszechnie znanej na pograniczu białoruskolitewskim.Pieśńpoeta wzbogacił o wizerunek psychologiczny bohaterki i o problem zemsty i kary.Elementem ludowej twórczości była wiara w sprawiedliwość realizująca się za życia winowajców.”Lilia”-zbrodniarka zostaje ukarana,bliska szczęścia zostaje pochłonięta przez siły irracjonalne.Mąż osobiście zjawia się w cerkwi i zabiera ze sobą niewierną zonę.

Przyroda w balladzie odgrywa istotną rolę.Jest tłem wydarzeń, żródłem nastroju i bohaterem akcji.Jest zdumiona okrucieństwem rozgrywającym się w ludzkim świecie.Nie pozostaje jednak bierna:pochukiwania ptaków, szelest liści wywołują nastrój grozy.Przyroda jak i pustelnik chce zmienić zbrodnirkęPrzyroda w końcu staje się egzekutorką sprawiedliwości.To ziemia rozstępuje się pod nogami zbrodniarki

Podobne prace

Do góry