Ocena brak

Dlaczego badanie rytmu rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów procesu rozrostu?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Badanie rytmu rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów w procesie rozrostu, gdyż możemy mieć taka sytuacje:

1. Dziecko o wysokości ciała większej niż przeciętna dla tego wieku wykazuje zbyt powolne tempo rośnięcia. Mamy wiec poziom rozwoju wysoki, ale nieprawidłowe tempo przyrostów wysokości ciała, niezgodne z przeciętnym tempem wzrastania w tym wieku, może doprowadzić w efekcie do osiągnięcia przez to dziecko niskiego wzrostu ostatecznego.

2. Poziom rozwoju badanego dziecka jest opóźniony, lecz wykazuje on szybkie tempo rośnięcia i rytm wzrastania nie jest typowy dla tego wieku. W efekcie dziecko może szybko wyrównać niedobór wzrostu, jeżeli dłużej znajdzie się w korzystnych warunkach środowiskowych utrzymujących takie tempo rośnięcia, jak aktualnie jest obserwowane.

Podobne prace

Do góry