Ocena brak

DIETRICH JOSEPH („SEPP") (1892-1996) - SS Oberstgruppenfuhrer i generał Waffen SS

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Niemiecki oficer, żołnierz I wojny światowej, członek Freikorpsu, z krótkim stażem w SA pomagał Heinrichowi * Himmlerowi tworzyć *SS. Od 1928 r. był członkiem nazi­stowskiej partii NSDAP. W 1933 r. zorganizował straż sztabu SS w Berlinie, z której powstała gwar­dia przyboczna Adolfa Hitlera: Leibstandarte SS „Adolf Hitler" („LSSAH").

Zasłużył się w likwi­dacji tzw. puczu Róhma w czerwcu 1934 r. Od 1939 r. dowodził puł­kiem piechoty „LSSAH", pierwszą jednostką *Waffen SS (we wrześniu 1939 r. walczyła w Polsce, docho­dząc do Warszawy), a od 1940 r. -sformowaną dywizją piechoty (zmotoryzowanej), przekształoną następnie w dywizję grenadierów pancernych „LSSAH"; te formacje walczyły w zachodniej Europie w 1940 r., na Bałkanach w 1941 r. i na froncie wschodnim, popełniając wiele zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach radzieckich. W czasie walk w *Normandii w 1944 r. do­wodził I korpusem pancernym „LSSAH", bardzo krótko 5 armią pancerną, a od września 1944 r. no­wo sformowaną 6 armią pancerną SS, biorącą udział w walkach w *Ardenach, a potem na Węgrzech i w Austrii. W 1945 r. poddał się Amerykanom i za wydanie rozkazu zamordowania jeńców amerykań­skich i cywilów w Bauganez w po­bliżu Malmedy 17 grudnia 1944 r., został skazany w 1946 r. na doży­wotnie więzienie.

Wyszedł na wol­ność w 1955 r. Stanął ponownie przed sądem niemieckim i został skazany na 9 miesięcy więzienia za zamordowanie przed wojną jednego z SA-manów.

Podobne prace

Do góry