Ocena brak

DIEGTARIEW - karabin maszynowy

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Radziecki ręczny karabin maszyno­wy skonstruowany przez samouka Wasilija Diegtariewa (1890-1959), który porzucił szkołę w wieku lat 11. W 1924 r., pracując w biu­rze projektowo-konstrukcyjnym W. Fiedorowa, zbudował ręczny karabin maszynowy oznaczony DP (Diegtariewa Piechotnyj).

Próby trwał y do 1927 r. i wkrótce karabi­ny te wprowadzono do uzbrojenia Armi i Czerwonej. Sprawdziły się warunkach bojowych, uzyskując wysokie oceny jako broń poręczna i niezawodna. Na podstawie kon­strukcj i tego karabinu opracowano wiele innych modeli: m.in. DA - dla samolotów, DT- dla czołgów. Róż­niły się od oryginału detalami nie­zbędnymi do prawidłowego funk­cjonowania w innych warunkach, np. karabin DT, ze względu na ko­nieczność zamontowania w cia­snym wnętrzu czołgu, miał telesko­pową kolbę oraz głębszy magazy­ne k o mniejszej średnicy.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (DP)

kal . 7,62 mm

ciężar z dwójnogiem 8,4 kg

długość 1272 mm

szybkostrzelność teoretyczna 600 strz./min

szybkostrzelność praktyczna 80 strz./min

donośność praktyczna do celów naziemnych 800 m do celów powietrznych 500 m

prędkość początkowa pocisku 840 m/s

poj . magazynka 47-49 nabojów

Podobne prace

Do góry