Ocena brak

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA ORGANIZACJI KOŚCIELNYCH

Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012

Wydawane w diecezjach miały w zasadzie charakter lokalny, choć nieraz ich zasięg obejmował diec. sąsiednie. Charakter bardziej ogólny miały m.in. „Wiadomości Sekretariatu Diecezjalnego do Spraw Społecznych w Płocku" (1920-23) i „Przewodnik Organizacji Kościelnych Diecezji Lubelskiej" (1933).

Dla członków Akcji Katolickiej wydawano m.in. „Biuletyn Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej" (Warszawa 1931-39), „Ogniwo" (Lublin 1933-39), „Posłaniec Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej" (Tarnów 1933-39), „Nasze Drogi". Miesięcznik Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej (Sandomierz 1938-39), „Wiadomości Akcji Katolickiej Archidiecezji Wileńskiej" (Wilno 1931-39), dla członków sodalicji mariańskiej -» „Dzwonek Maryi" (Katowice 1922-45), dla członków -» żywego różańca „Przewodnik Żywego Różańca" (Kielce 1935--39), dla członków -> Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary „Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Diecezji Płockiej" (Płock 1932-35), dla członków Ligi Katolickiej „Pax Christi" (Kraków 1926, dodatek do „Dzwonu Niedzielnego"), dla członkiń Kat. Stowarzyszenia Kobiet „Własnymi Siłami" (Tarnów 1936-38) oraz Kat. Związku Młodzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej - „Okólnik" (Lublin 1923-27?), „Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej" (Siedlce od 1920), „Młodość. Organ Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Łomżyńskiej" (Łomża 1924-30), „Młodzież Katolicka" (dodatek do „Gościa Niedzielnego", Katowice 1926-34), „Okólnik Diecezjalnego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Męskiej Diecezji Łódzkiej" (Łódź 1927-39), „Gotów! - Sprawie Służ" (Kielce 1925-34, od 1935 dodatek do „Gazety Tygodniowej"), „Z Życia Młodzieży KSMŻ [...] we Włocławku. Doniesienia Organizacyjne" (1935-39, dodatek do „Tygodnika Polskiego"), dla Kat. Związku Młodzieży Męskiej „Młodzież Pomorska" (Wąbrzeźno 1926-39), a dla członków Stowarzyszenia Kapłanów Świeckich od Najświętszego Serca Jezusowego Unii Apostolskiej w Polsce -> „Unia Apostolska" (Poznań 1927-30).

Podobne prace

Do góry