Ocena brak

DICTATUS PAPAE

Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012

Tekst 27 krótkich zdań (z marca 1075), dotyczący prymatu Kościoła rzym. i prerogatyw papieży, zachowany w regestrze listów pap. Grzegorza VII.

Autorem D.p. był prawdopodobnie Grzegorz VII, korzystający przy opracowaniu ze zbioru Dekretałów Pseudo-lzydora oraz in. charakteryzujących się tendencją do uniezależnienia Kościoła od państwa i czynników świeckich.

D.p. podkreśla prymat założonego przez Boga i nieomylnego Kościoła rzym., nieograniczoną władzę papieża w dziedzinie sądowniczej, adm. i ustawodawczej nad wszystkimi bpami świata oraz nadrzędność papieża w stosunku do władzy świeckiej (np. 12 — papieżowi wolno detronizować cesarzy; 13 — wolno mu zwalniać poddanych z przysięgi wierności złożonej niegodnemu władcy).

D.p. uważano za motto rządów Grzegorza VII (E. Caspar), program synodu wielkopostnego z 1075 (R. Koebner), dokument skierowany do Kościoła prawosł. w związku z -»- krzyżowymi wyprawami oraz planami unii (J. Gauss); dziś uważa się je za tytuły do zaplanowanej (K. Hofmann) lub zaginionej (G.B. Borino) kolekcji kan. o prawie prymacjalnym bpów Rzymu. Tekst wydali E. Caspar (MGHEpsel II 201-208) i W. Semkowicz (Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, Wwa 1924, z. 15, 8-9).

 

K. Hofmann, Der D.p. Gregors VII, Pa 1933; R. Koebner, Der D.p. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte des Mittelalter, w: Festschrift für R. Holzmann, B 1933, 64-92; M. Żywczyński, Papiestwo i papieże średniowiecza, Lw 1938; J. Gauss, Die Dictatus-Thesen Gregors VII als Unionsforderungen, ZSavRGk 29(1940) 1-115; G.B. Borino, Dlctatus papae. Archivio della Deputazione Romana di Storia Patria 67(1944) 237-252; G.B. Grasso, Dizionario storico religioso, R 1966, 261-262.

Podobne prace

Do góry