Ocena brak

DIALOG Z ROMANTYZMEM

Autor /tadek Dodano /16.02.2011

DIALOG Z ROMANTYZMEM

1. WSTĘP

Romantyzm to epoka, o której się dyskutuje, przeciwstawia się ją pozytywizmowi, czy obalamity. Im większy krzyk przy zrzucaniu świętości z piedestału lub parodia czy pastisz - tymsilniejsza i ważniejsza bywa owa świętość. I tak jest z romantyzmem. Był tak ważny w polskiejhistorii, tak silne piętno odcisnął na psychice narodu, że potem nie można już był się bez niegoobejść. Albo go wielbić, albo demitologizować, ale nic co powstało później nie potrafiłoromantyzmu zignorować. Co się stało w tej epoce, że tak określiła przyszłość ?

2. ROZWINIĘCIEROMANTYZM

Idea romantycznej wiary sprzęgła się na gruncie polskim z przemożną tęsknotą za właśnieutraconą wolnością ojczyzny. Wzniecono dwa powstania : 1830 i 1863, oba zakończone klęską.W efekcie wytworzył się specyficzny typ myślenia o wolności, a nawet sposób walki :

- wallenrodyzm - A. MickiewiczKonrad Wallenrod”

- prometeizm - A. Mickiewicz „Dziady” cz. III

- mesjanizm - A. Mickiewicz „Dziady” cz. III- działalność ks. Robaka - A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”- winkelriedyzm - J, Słowacki „Kordian”* powstał typ bohatera romantycznego :Romantyków fascynowało to, co indywidualne, szczególnie niepowtarzalne w człowieku.Podkreślali autonomię jednostki. Rozwinął się kult indywidualizmu. Ideałem stał sięnieprzeciętny, samotny bojownik, skłócony ze światem i społeczeństwem, jednostka genialna,wybitna, przywódca narodu, poeta - wieszcz.To także człowiek, który przeżywa liczne rozterki wewnętrzne, moralne dylematy, postaćtragiczna, pełna wahań.* miłość romantycznaRomantyzm interesował się człowiekiem i jego sferą uczuć. Wielka rola przypadła miłości,która został uznana w romantyzmie za najwyższą wartość.W przypadku literatury romantycznej możemy mówić o różnych formach miłości :- miłość do ojczyzny, którą reprezentuje - Konrad Wallenrod, Konrad z III cz."Dziadów", Jacek Soplica jako ks. Robak, Kordian.- miłość do kobiety : reprezentantem romantycznego szaleńca z miłości jest : Giaur,Jacek Soplica, Gustaw z IV cz. "Dziadów"- polemika z tym modelem w "Ślubach panieńskich" , "Nie-Boskiej komedii"* równouprawnienie świata fantazji i wyobraźni, zaświatów.- ballady , II i III cz. „Dziadów”

A. Mickiewicza* idealizacja natury, piękno pejzaży, przyroda tłem dla wydarzeń, nastrój panujący wprzyrodzie wywiera wpływ na nastrój ludzi, ukazanie współzależności przyrody i losówludzkich, przyroda pomaga ludziom, np. pejzaż w balladach A. Mickiewicza, czy II. Cz.„Dziadów”, czy przyroda w „Panu Tadeuszu”

6* nastąpił „wysyp” niezwykłych indywidualności, talentów na miarę wieszczów narodowych :A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C.K. Norwid .- poeta to przywódca narodu, wybitna jednostka.- uwielbiają tajemnicę, wydarzenia mroczne i niewyjaśnione, nadprzyrodzone.- postrzegają Polskę jako Naród Wybrany- w swojej twórczość zawierają różne koncepcje odzyskania niepodległości- eksperymentują, wprowadzają nowe gatunki literackie ( ballada, dramat romantyczny, eposnowożytny, powieść poetycka, poemat dygresyjny)

Podobne prace

Do góry