Ocena brak

DIAGRAMY, KARTOGRAMY i KARTODIAGRMY, ich znaczenie w geografii gospodarczej

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

A) DIAGRAM – jest niczym innym, niż wykresem przedstawiającym przebieg jakiegoś zjawiska.

B) KARTOGRAM – jest rysunkiem wykonanym na podkładzie kartograficznym, z podziałem na jednostki odniesienia, przedstawiający wartości względne zjawiska w poszczególnych jednostkach terytorialnych.

Zastosowanie – do wyrażania:

- wielkości zjawiska w jednostkach odniesienia (np. liczba ludności na km²);

- porównanie jednego zjawiska z drugim (np. ilość samochodów na 1000 osób);

- porównanie tego samego zjawiska między dwoma okresami, wyrażanego w liczbach względnych (wzrost liczby ludności Polski w latach 1985-1990);

C) KARTODIAGRAM – otrzymamy jeśli na kartograficznym podkładzie rozmieścimy odpowiednio wykresy (diagramy), które są proporcjonalne do wielkości zjawiska. Mogą to być wykresy:

- słupkowe; - kołowe.

Ułatwiają nam rozpatrzenie różnych zjawisk w danym okresie bądź okresach czasu.

Podobne prace

Do góry