Ocena brak

Diagnozowanie a testowanie

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Diagnozowanie - w psychologii to najogólniej proces aktywnego poszukiwania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniach zmierzających do zmiany

Aktualnego stanu psychospołecznego ludzi. Jest ono więc przetwarzaniem danych a nie rejestrowaniem zachowań. Nie interesują nas zachowania ale informacje jakie te zachowania niosą.

Za metodę podstawową w procesie diagnozy uznajemy wywiad i rozmowę psychologiczną. Wszystkie inne metody traktujemy jako pomocnicze i uzupełniające.

Należą do nich : obserwacja psychologiczna

  • kwestionariusze osobowości

  • eksperyment psychologiczny

Podobne prace

Do góry