Ocena brak

Diagnoza i terapia dysartrii

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do różnych zaburzeń rozwoju motorycznego. Istnieją trzy stopnic upośledzenia ruchowego:

a)    lekki - dziecko chodzi, mówi i jedynie jego ruchy są niezgrabne,

b)    umiarkowany dziecko chodzi niepewnie, ma trudności w kontrolowaniu ruchów rąk. a jego mowa jest niewyraźna (zniekształcana pod względem arly-kulacyjnym),

c)    ciężki dziecko nie kontroluje ruchów kończyn górnych i dolnych, wyraźnie zaburzona jesl praca mięśni artykulacyjnych.

Stopień zaburzeń czynności ruchowych warunkuje występowanie i głębokość zaburzeń mowy, Przy zaburzeniach ruchowych lekkiego stopnia w zasadzie nie obserwuje się zaburzeń mowy.

W przypadku dzieci wykazujących zaburzenia tej sfery rozwoju ograniczony jesl zasób doświadczeń spostrzeżeniowo-ruchowych. Z uwagi na jedność rozwoju psychicznego i motorycznego, zaburzenia motoryki prowadzą u nich do opóźnienia rozwoju umysłowego i lym samym do opóźnienia rozwoju mowy.

Podobne prace

Do góry