Ocena brak

Diagnostyka kiły - metody serologiczne (stwierdzenie obecności przeciwciał we krwi lub PMR chorego)

Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013

Odczyny serologiczne prócz prób z surowicą, można wykonywać także z płynem mózgowo-rdzeniowym. W przebiegu kiły pierwotnej w 20-30% przypadków stwierdza się krętki blade w płynie mózgowo-rdzeniowym, w okresie kiły wtórnej w 50-75% przypadków

A. Odczyny klasyczne (nieswoiste) - stosuje się antygen zastępczy - kardiolipinę (podobny w budowie do antygenu krętkowego, łatwiejszy i tańszy do uzyskania [krętki nie wzrastają na podłożach sztucznych - hodowla zwierzętach laboratoryjnych], bezpieczniejszy w stosowaniu niż hodowla żywych krętków). Odczyny nieswoiste wykrywają reaginy - przeciwciała wiążące dopełniacz (przeciwciała klasy IgG i IgM) skierowane przeciw lipidom krętkowym. Ich obecność stwierdza się od 2-3 tygodnia od wystąpienia objawu pierwotnego, pierwotnego najwyższy poziom notuje w okresie kiły wtórnej.

Zastosowanie: badania profilaktyczne, diagnostyczne, ocena postępów i wyników leczenia.

W kile trzeciorzędowej i po leczeniu mogą być ujemne.

Wady: odczyny fałszywie dodatnie występują w przebiegu chorób takich jak: grypa, mononukleoza zakaźna, bruceloza, choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, a także ciąża i inne oddziaływania czynników toksycznych

■ Testy mikroflokulacji:

VDRL (veneral diseases research laboratory) - odczyn kłaczkujący, jakościowy lub ilościowy

USR (unheated serum reagin) - modyfikacja VDRL - nie wymaga inaktywacji surowicy, stosowany w diagnostyce

Odczyn wiązania dopełniacza (w modyfikacji Wassermana i Kolmera - wymagający potwierdzenia, obecnie stosowany czasami w diagnostyce PMR

B. odczyny swoiste - (krętkowe) - wykonywane z antygenami T. pallidum , przeciwciała (immobilizyny, aglutyniny - przeciwciała unieruchamiające krętki) powstają w odpowiedzi na antygeny cukrowe i białkowe. Odczyny te są dodatnie u większości pacjentów kile pierwotnej( 2-3 tydzień od zakażenia), a u wszystkich w kile wtórnej i trzeciorzędowej

•    Test immunofluorescencji - w modyfikacji absorpcyjnej (FTA-ABS, fluorescent treponemal antibody absorption test). Wykrywa pezciwciała klasy IgA, IgM i IgG skierowane przeciw antygenom białkowym krętków, które pojawiają się 7-10 dni od objawu pierwotnego. Test o najwyższej czułości. Stosowany obecnie w diagnostyce.

•    Test unieruchomienia (TPI - T. pallidum immobilization) - test Nelsona-Mayer’a. Wykonywany z żywymi, patogennymi krętkami szczepu Nicholsa, wykrywa przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw antygenom cukrowym krętków, które pojawiają się do 40 dni od wystąpienia objawu pierwotnego. Test o 100 % swoistości. Niestosowany obecnie w diagnostyce.

•    Test hemaglutynacji biernej (TPHA - T. pallidum hemagglutination) - wykrywa przeciwciała klasy IgG i IgM skierowane przeciw antygenom białkowym krętków, najczulszy test w kile późnej, stosowany obecnie w diagnostyce.

•    Test immunoenzymatyczny (EIA - M) wykrywa przeciwciała klasy (?) i IgM skierowane przeciw antygenom białkowym krętków - może być przygotowany jako test fazy stałej (ELISA) dla oceny ilościowej.

Podobne prace

Do góry