Ocena brak

DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA I ROZPAD WIĘZI

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

DEZORGANIZACJA SPOŁ.- JEST ZESPOŁEM PROCESÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z WIELKOŚCI ZJAWISK SPOŁ. I ZACHOWAŃ ANORMALNYCH KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE I INTENSYWNOŚĆ ZAGRAŻA KONTYNUACJI PROCESÓW ŻYCIOWYCH.

NA DEZORGANIZACJĘ WPŁYWAJĄ NASTĘPUJĄCE ZJAWISKA:

- ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

- WZROST PRZESTĘPSTW

-NASILENIE SIĘ ANORMALNYCH ZACH.SPOŁ.

-WZROST ZAPADALNOŚCI NA CHOROBY NERW.I PSYCHICZNE

DLA NARODU I SPOŁ. NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM JEST ROZKŁAD PAŃSTWA I DEZORGANIZACJA JEGO INSTYTUCJI.

ROZPAD WIĘZI SPOŁECZ.

POWÓD:

-PODZIAŁ ZBIOROWOŚCI NA DWIE WROGIE GRUPY

-BRAK WSPÓLNEGO CELU

-BRAK IDENTYFIKACJI Z GRUPĄ

-OBOJĘTNOŚĆ WOBEC WARTOŚCI

-KONFLIKT WOBEC SPOSOBÓW OSIĄGANIA CELU

Podobne prace

Do góry