Ocena brak

DEWOITINE D.520 - samolot

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Francuski samolot myśliwski na­zwany przez konstruktora Emi­lek Dewoitine'a D.520, gdyż pro­gram A 23 francuskiego Mini­sterstwa Lotnictwa przewidywał wyposażenie sił powietrznych w samoloty rozwijające prędkość 520 km/h. Prototyp opracowany przez wytwórnię na własne ryzyko oblatano 2 października 1938 r., ale wyniki były bardzo słabe. Po wielu poprawkach drugi prototyp D-520-02 okazał się znacznie lepszy i został skierowany do seryjnej pro­dukcji w zakładach SNCAM w Tu­luzie. Pierwszy seryjnie produkowa­ny myśliwiec wystartował 31 paź­dziernika 1939 r. Do maja 1940 r. francuskie siły powietrzne (*Armee de l'Air) wyposażono w 220 tych samolotów, z których 36 osiągnęło gotowość bojową.

Doskonale spisywały się w walkach i latający na nich piloci zestrzelili na pewno 108 samolotów wroga a 39 prawdopodobnie, przy stracie 85 samolotów i 44 pilotów. Na my­śliwcach tych latali Polacy w dywi­zjonach francuskich i kluczach polskich. Po krótkiej przerwie produkcję myśliwców podjęto na potrzeby lotnictwa *Vichy (pod nadzorem Niemców) oraz sił powie­trznych Bułgarii i Włoch. Do sierp­nia 1944 r. francuskie zakłady wy­produkowały 891 samolotów.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

silnik Hispano-Suiza 12Y45 lub 12Y49 o mocy 850 lub 930 KM r

rozpiętość 10,2 m

długość 8,76 m

maks. masa startowa 2780 kg

maks. prędkość 530 km/h

zasięg 1250 kin

1 działko kal. 20 mm (strzelające przez piastę śmigła)

4 karabiny maszynowe MAC kal. 7,5 mm zamontowane w skrzydłach

Podobne prace

Do góry