Ocena brak

DEWIACJE SPOŁ. I ICH ŹRÓDŁA

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Dewiacje – (de – odwrotność, przeciwieństwo; -via – drogawyraz ten znaczyć może błądzenie, podążanie bez kierunku, zejście z drogi.)

Dewiacje społeczne są to zachowania ludzi odbiegające od akceptowanych norm społecznych, wzorów zachowań i stosunków społecznych.

Niektóre zachowania ludzkie, aby były dewiacyjne, musza być ze takie uznane przez zbiorowość społeczną, musza odbiegać od akceptowanych norm społecznych dotyczących zachowań ludzi względem siebie. Zbiorowość społeczna , aby mogła uznać jakieś zachowanie swego członka za dewiacyjne, musi znać normy zachowań funkcjonujące w jej obrębie. Normy społeczne są wytworem społecznym, zbiorowości społeczne je tworzą i są bardzo różne. Społeczeństwa różnią się miedzy sobą obyczajami, systemami normatywnymi itp.

Źródła zachowań dewiacyjnych mogą być dwojakiej natury: poza społecznej /np. biologicznej/ i społecznej.

Zjawiska i sytuacje społeczne sprzyjające pojawieniu się zachowań dewiacyjnych:

a/ „na wyrost” konstytuowane i formułowane normy prawne i normy innego rodzaju,

b/ stosunki społeczne i warunki życia społecznego sprzyjające deprywacji członków danej zbiorowości,

c/ rozbieżność miedzy potrzebami indywidualnymi i grupowymi a możliwościami ich zaspokojenia.

Podobne prace

Do góry