Ocena brak

Dewaluacja i jej skutki

Autor /tedi Dodano /21.03.2011

Dewaluacja – to obniżenie przez władze monetarnego, danego kraju, kursu pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych, czyli podniesione ceny waluty obcej w pieniądzu krajowym. Zabiegiem przeciwnym do dewaluacji jest rewaluacja.

Zarówno dewaluacja jak i rewaluacja są skutkiem decyzji władz monetarnych co oznacza, że mogą być przeprowadzone tylko w systemie kursu centralnego. Ich odpowiednikiem w systemie kursów płynnych jest deprecjacje i aprecjacja.

 

Kurs centralny -> zabieg dewaluacja i rewaluacja

Kurs płynny -> proces deprecjacja i aprecjacja

 

Dewaluacja wpływa zarówno na sytuacje eksporterów jak i importerów, dla eksporterów jest ona zabiegiem korzystnym, ponieważ rosną ich wpływy w pieniądzu krajowym (tzw. aspekt wewnętrzny dewaluacji) oraz pojawia się możliwość obniżenia ceny dewizowej wyrobów przeznaczonych na eksportu (tzw. aspekt zewnętrzny dewaluacji).

Dewaluacja powoduje również wzrost ceny w pieniądzu krajowym wyrobów pochodzących z importu.

Wzrost kosztów importu powinien przyczynić się do spadku popytu na dobra importowane, a w efekcie do obniżenia importu. W sumie dewaluacja powinna wpłynąć korzystnie na bilans handlowy danego państwa (wzrost eksportu i ograniczenie importu).

UWAGA:

Dewaluacja powoduje rzeczywistą poprawę bilansu handlowego jeżeli suma elastyczności popytu krajowego na import i popytu zagranicznego na eksport jest większa od jedności.

Warunek Twierdzenie MARSHALLA-LENERA.

Negatywny skutek dewaluacji zwłaszcza w dłuższym okresie jest wzrost poziomu cen krajowych (inflacja).

W deprecjacji i aprecjacji odwrotnie.

Podobne prace

Do góry