Ocena brak

Dewaluacja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011

Charakterystyka

Dewaluacja to "obniżenie oficjalnej ceny waluty danego kraju, wyrażonej w walutach innych krajów lub w złocie. O przeprowadzonej np. w 1971 r. obniżce oficjalnej ceny dolara wyrażonej w złocie mówimy, że dolar został zdewaluowany. Przeciwieństwem dewaluacji - podwyższenie oficjalnej ceny waluty danego kraju w stosunku do złota lub innych walut - nazywane jest rewaluacją." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.578).


Możemy mówić o dewaluacji w przypadku stałego kursu walutowego|systemu kursów stałych. Jest to bardzo popularny środek polityki dostosowawczej.


Dewaluacja a bilans handlowy

W sytuacji, gdy zmniejsza się cenowa popytu na eksport pochodzący z danego kraju i popytu na import, istnieje możliwość przywrócenia równowagi. Warunkiem jest istnienie deficytu bilansu płatniczego w punkcie wyjścia.


Według warunku Marshalla-Lernera równowaga bilansu handlowego może być osiągnięta jedynie w sytuacji, gdy suma absolutnych wielkości cenowej elastyczności popytu na eksport i popytu na import jest większa od jedności. W momencie, gdy suma tych elastyczności wyniesie jeden dewaluacja nie wpływa na handlowy. Natomiast, jeżeli jest ona mniejsza od jedności to dewaluacja waluty spowoduje pogorszenie się bilansu handlowego. (Budnikowski A., 2003, s.310-311, 339-340)


Dewaluacja waluty a inflacja

Wpływ dewaluacji na inflację jest bardzo podobny do wpływu deprecjacji:

  • Istnieją takie dobra i usługi zagraniczne (np. dobra inwestycyjne, surowce potrzebne do produkcji), które mimo dewaluacji zostaną importowane. Ich ceny na rynku wewnętrznym wyrażone w złotówkach po dewaluacji będą wyższe. Inflacja przeniesie się na całą gospodarkę.
  • Wzrost cen dóbr i usług zagranicznych wywołuje tendencję do zastępowania części importu produkcją krajową, która staje się opłacalna z reguły dopiero w momencie, gdy cena sprzedaży jest wyższa od ceny dóbr importowanych przed dewaluacją wyrażonej w złotówkach.
  • Rośnie popyt na eksport, co powoduje potrzebę przesunięcia środków produkcji z produkcji przeznaczonej na rynek krajowy. Tym samym ceny czynników produkcji związane z produkcją na eksport muszą być wyższe niż przed dewaluacją. (Budnikowski A., 2003, s.311-312, 339-340)

  • Autor: Sawicka Karolina
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry