Ocena brak

DEVERS JACOB (1887-1979) - generał

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Oficer amerykański , absolwentAkademi i Wojskowej w West Point ,w latach 1939-40 był szefem sztabu dowództwa strefy Kanału Panam-skiego, następnie dowódcą 9 dywi­zji piechoty i od 1941 r. dowódcą wojsk pancernych. Od 1943 r. reprezentował gen. Dwighta D. *Eisenhowera w do­wództwie Europejskiego Teatru Działań Armii Amerykańskiej (ETO-USA) , a następnie dowodził Północ-noafrykańskim Teatrem Działań Armi i Amerykańskiej (NATOUSA) i kierował Najwyższym Dowódz­twem Sprzymierzonych Rejonu Morza Śródziemnego (SACMED) .

We wrześniu 1944 r. objął dowódz­two amerykańskiej 6 Grupy Armi i działającej w południowej Francji. Jego oddziały, mimo drugorzędnych zadań (wobec grup armii marsz, poln. Bernarda * Montgomery'ego i gen. Omara *Bradleya), odegrały znaczącą rolę w walkach we Francji.

Podobne prace

Do góry