Ocena brak

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie - ćwiczenia

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie - ćwiczenia

Transkrypt

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Centrum Europejskie UW, 2009/10

Ćwiczenia 10: Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie
Zadanie 1
Dysponujemy sumą 1 000 000 PLN, kurs bieżący wynosi 2,96 PLN/USD, zaś kurs oczekiwany za
3 mies. 3,05 PLN/USD. 3-miesięczna stopa procentowa od depozytów złotówkowych: 6% p. a.,
3-miesięczna stopa procentowa od depozytów dolarowych 2% p. a.
W które aktywa bardziej opłaca się inwestować? Jaki powinien być kurs bieżący, aby opłacalność
inwestowania w oba rodzaje aktywów była taka sama?
Zadanie 2
W poniższej tabeli przedstawiono kasowe kursy walut (wyrażone w dolarach USA), 90-dniowe
kursy terminowe oraz 90-dniowe stopy procentowe rynku pieniężnego w Niemczech i Kanadzie.

Spot
Forward
i (per annum)

Niemcy
1,2541
1,2600
3,48%

Kanada
0,8799
0,8822
4,32%

(a) Jaka powinna być 90-dniowa stopa procentowa w USA, aby amerykański inwestor osiągał
największą stopę zwrotu inwestując w swoje aktywa krajowe?
(b) Jeśli kwotowania kursów kasowych zmienią się tak, aby warunek parytetu stóp procentowych
był spełniony, to jakiej zmiany wartości euro do kanadyjskiego dolara oczekujesz następnego
dnia? Wyjaśnij dlaczego.
Zadanie 3
Jeżeli 6-miesięczne oprocentowanie depozytów denominowanych w euro wynosi 3% p. a. a spodziewana deprecjacja złotego do euro w ciągu sześciu miesięcy wynosi 1%, to jaka powinna być
6-miesięczna stopa procentowa od depozytów denominowanych w złotych, aby warunek parytetu
stóp procentowych był spełniony?
Zadanie 4
Na poniższym rysunku zaznacz wpływ podanych wydarzeń na bieżący kurs walutowy. Zakładamy, że działa zasada parytetu stóp procentowych.
(a) wzrost krajowej stopy procentowej (i ↑)
(b) spadek kursu oczekiwanego (E e ↓)
(c) wzrost zagranicznej stopy procentowej (i∗ ↑)
(d) wprowadzenie podatku od lokat kapitałowych za granicą

1

E

RET D(i)

1

E1

RET F 0 , i*)
(Ee

i

i1

Zadanie 5
Posługując się modelem parytetu stóp procentowych i modelem rynku pieniężnego, powiedz, jak
każde z poniższych wydarzeń wpłynie na bieżący kurs kasowy złotego do dolara. Zakładamy, że
działa zasada parytetu stóp procentowych.
(a) spadek dochodu krajowego (Y ↓)
(b) wzrost nominalnej podaży pieniądza w kraju (M ↑)
(c) wzrost poziomu cen w kraju (P ↑)
RETD(i)
E

E1
F

e

RET (E0 ,i*)
i1

L(Y0)

M0 /P0

2

i

Podobne prace

Do góry