Ocena brak

Detergenty

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Pierwszym znanym i używanym detergentem było mydło, wynalezione na Bliskim Wschodzie ponad 5000 lat temu. Na początku używano go głównie do prania odzieży i przemywania ran. Dopiero w II wieku n.e. zaczęto używać mydła do mycia się.
Detergenty są środkami czyszczącymi, sze­roko używanymi zarówno w gospodar­stwach domowych jak i w przemyśle. Dzielimy je na mydła i detergenty syntetyczne, nie zawierające mydeł. Te ostatnie zresztą często określamy po prostu mianem detergentów, wyłą­czając z tej ogólnej nazwy mydła.
Mydło wytwarzane jest w procesie chemicz­nym, w którym tłuszcz reaguje z ługiem (wodoro­tlenkiem). Mydło często powstaje przypadkowo, gdy mięso jest pieczone nad ogniskiem a trochę tłuszczu pryśnie na popiół, zasadowy w odczynie. Prawdopodobnie ktoś bardzo dawno temu przy­padkowo wziął do rąk takie prymitywne mydło i stwierdził, że bardzo łatwo miesza się z wodą i dobrze zmywa brud.
Chociaż wytwarzanie mydła ma długą historię, to pierwszy detergent syntetyczny pojawił się do­piero w 1916 roku, stworzony przez niemieckiego chemika Fritza Gunthera. Był to środek do zasto­sowań przemysłowych. Syntetyczne środki dla gospodarstw domowych, wystarczająco delikatne by nie uszkodzić skóry rąk, wprowadzono w 1933 roku. Od tego czasu stworzono szeroką gamę syn­tetycznych detergentów o różnych właściwościach, przystosowanych do czyszczenia różnora­kich rzeczy. Ich produkcja stanowi dziś jedną z podstawowych gałęzi przemysłu chemicznego.
Wewnątrz cieczy, na przykład wody, siły przy­ciągające wiążą cząsteczki ze sobą. Na powierzchni cieczy działają dzięki temu siły napięcia powierzchniowego, tworzące stosunkowo nieła­twą do przebicia błonkę powierzchniową. Siły te zakrzywiają powierzchnię swobodną cieczy, co dobrze widać na przykładzie kropli wody, która ma prawie sferyczny kształt.
To właśnie siły napięcia powierzchniowego nie pozwalają wodzie samej w sobie być efektywnym środkiem czyszczącym. Gdy woda wchodzi w kontakt z cząstkami brudu na tkaninie, to jej cząsteczki mają tendencję do łączenia się ze sobą zamiast z brudem. Innymi słowy czysta woda nie zwilża brudu.

Podobne prace

Do góry