Ocena brak

Depresja - Cele oddziaływania psychologicznego

Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011

1. wyjaśnienie choroby (psychoedukacja to zawsze początek procesu terapii; osoba ma prawo wiedzieć co terapeuta spostrzega, widzi i rozumowanie własne ma stać się częścią rozumowania pacjenta)  

2. informacja o sposobach i przebiegu leczenia (pacjent ma prawo wiedzieć na czym będzie polegała terapia, leczenie)  

3. zapewnienie oparcia i poczucia bezpieczeństwa (choroba ustępuje łatwiej kiedy osoba nabiera poczucia bezpieczeństwa w danym środowisku terapeutycznym)

4. współudział chorego w procesie leczenia (obowiązkiem psychologa jest uświadomić choremu, że j ego praca jest tutaj zasadnicza)

5. zapobieganie próbom samobójczym

6. pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych

7. wspomaganie członków rodziny w udzielaniu choremu oparcia (edukacja rodziny jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego; istnieje zawsze pewne ryzyko, że środowisko ,otoczenie w trosce o pacjenta zrobi z niego inwalida)

8. pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych sprzyjających depresji

Podobne prace

Do góry