Ocena brak

Demokracja współczesna i jej przyszłość wg Sartoriego

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Sartorii. Za plus demokracji współczesnej( bo tak trzeba nazwać demokrację pluralistyczną) uważał on pluralizm polityczny, wieloetapowość procesów decyzyjnych, grę o sumie dodatniej w której to zwycięstwo jednego wiąże się też z „wygraną” części przegranych. Uważał on, iż jednym z warunków pluralizmu jest konieczność występowania różnorodności, tak aby każda grupa mogła artykułować swoje interesy i walczyć o władzę. Pochwala on uzawodowienie polityki co jest związane z brakiem czasu przez ludzi. Mogą oni oddać głos a cała reszta zajmują się już profesjonaliści. Wg Sartoriego przyszłość demokracji jest otwarta i wszystkie wady i utrudnienia występujące będzie można sukcesywnie niwelować wraz z postępem technologicznym i rozwojem społecznym.

Sartori – krytykuje demokrację klasyczną, wskazuje na zalety demokracji współczesnej:

    • wieloetapowość procesu decyzyjnego – długi czas podejmowania decyzji i wprowadzania ich w życie, a także długi czas odwoływania złych decyzji

    • współcześnie, ci którzy przegrywają mają większe szanse pozostania i przetrwania na scenie politycznej (w demokracji klasycznej obowiązywał tzw. system zero- jedynkowy przegrani – 0, wygrani – 1, głos przegranych w ogóle nie jest brany pod uwagę)

    • uzawodowienie polityczne – polityk to obecnie zawód

    • obecnie powrót do demokracji klasycznej uniemożliwia bariera techniczna (duże państwa)

    • współcześnie wiele decyzji podejmowanych jest na szczeblu lokalnym (decentralizacja państwa)

Podobne prace

Do góry