Ocena brak

Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

A. de Toqueville Demokracja amerykańska”XIX/XX w. – marksiści 

Alternatywy demokracji (XXw.):

1. autorytaryzm - władza legalna wyposażona w autorytet poza prawem (Adorno: „Osobowość autorytarna”). Dominujący typ osobowości w danym społ. – ksenofobiczna, nietolerancyjna, antypluralistyczna, repulsyjna. Jedna z koncepcji: Demokracja jest tam, gdzie osobowości są demokratyczne

2. autorytatyzm – samoistność władzy, która jest niekontrolowana przez obywateli, dyktatura modernizująca

3. totalitaryzm państwo jest wszechwładne

Dwie interpretacje totalitaryzmu:

1. Rzeźnicki – wszechwładza policji politycznej

2. Arendt – „Korzenie totalitaryzmu” – społeczna reakcja na kryzys starego społeczeństwa. Deklasacji i umasowienie społeczeństwa. Ludzie zaczynają żyć w jednym świecie, w którym przekształcają się w masę, tłuszczę. Chcą iść za wodzem. Sojusz 3 sił społ.:

- niezorganizowane masy

- ludzie wykolejeni (lumpenploreteriat)

- wykolejone klasy wyższe (charakteryzują się historycznym cynizmem, czują nienawiść do starego systemu)

Dwa pojęcia demokracji:

1. Demokracja substancjalna, materialna (A. Lincoln – rządy większości dla większości)

2. Proces formalny (Dall)

Demokracja występuje tam, gdzie kształtują się swobodne preferencje polityczne, wolność zrzeszania, informacji i komunikowania. Jedynym środkiem uprawomocnienia demokracji są wybory.

Demokratyczne instytucje bezpieczeństwa:

- obywatelska inicjatywa ustawodawcza

- referendum

- ograniczenia czasu i ilości kadencji

Proces wyborczy w demokracji (Pablo Gonzales Cassanove) – wybory to wskaźnik woli ludności, reprezentacji, represji, negocjacji, partycypacji, mediacji.

Uwarunkowania ekonomiczne i społ. demokracji (sprzyjające ukształtowaniu się demokracji):

- otwarty system klasowy

- system wartości oparty na równości

- gospodarka wolnorynkowa

- piśmienność ludności

- wysokie uczestnictwo w organizacjach dobrowolnych (stowarzyszenia demokratyczne)

Podobne prace

Do góry