Ocena brak

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA I PRZEDSTAWICIELSKA

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

W konstytucji czytamy, że władza zwierzchnia należy do narodu, naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio.

Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych. Państwowe formy demokracji bezpośredniej to:

  1. zgromadzenie wyborców wywodzące się z demokracji ateńskiej,

  2. referendum czyli głosowanie wyborców za lub przeciw w określonej sprawie,

  3. inicjatywa ludowa czyli prawo wniesienia do parlamentu projektu ustawy,

  4. weto ludowe czyli prawo określonej grupy wyborców do poddania pod referendum określonej sprawy która budzi ich sprzeciw.

Podobne prace

Do góry