Ocena brak

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - RELIGIE ŚWIATA

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Omawiając ludność świata należy pamiętać o jej zróżnicowaniu pod względem RELIGIJNYM. Generalnie ludność świata można podzielić na wierzących i niewierzących. Liczbowe określenie proporcji nie jest możliwe. Nie jest także możliwe ścisłe ustalenie liczby wyznawców określonych wyznań. Do religii skupiających najwięcej wyznawców należą :

- CHRZEŚCIJAŃSTWO - jest religią wywodzoną od Jezusa z Nazaretu (Palestyna; dziś Izrael) jako jej twórcy. Nazwa pochodzi od honorowego imienia Chrystus (gr. pomazaniec[boży], mesjasz).

Wyrosłe z judaizmu chrześcijaństwo zalicza się do religii Azji Południowo-Zachodniej i wśród współczesnych religii jest największą wspólnotą religijną pod względem liczby wyznawców i rozprzestrzenienia geograficznego.

Chrześcijanie stanowią około 33% ludności świata. Jest ono rozpowszechnione w 254 krajach z czego pośród 145 narodów jako religia większości, a w 18 jako religia państwowa; w postaci anglikanizmu w Wielkiej Brytanii, ortodoksyjnego chrześcijaństwa w Grecji, wyznania ewangelicko --luterańskiego w 6 państwach m.in. w Szwecji i Danii, oraz najliczniejszego rzymskiego katolicyzmu w 9 państwach m.in. w Argentynie i Peru.

- ISLAM - wyznawany i stworzony przez Mahometa na początku VII w. W Mekce (arab. Islam znaczy poddanie się poświęcenie się [bogu]). Islam, należący do religii Azji Południowo - Zachodniej , jest religią światową.

Wyznawcy islamu zwani muzułmanami stanowią drugą co do wielkości wspólnotę religijną świata, stanowią ponad 17% ludności świata. Islam jest rozpowszechniony w 172 krajach, przy czym jako religia większościowa w 38, a jako państwowa w 24, m.in. w Pakistanie, Bangladeszu, Iranie, Egipcie, Maroku, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Turcji.

- HINDUIZM - obejmuje różnorakie formy wiary i przejawy życia mieszkańców Indii, zespolonych ustrojem społeczno-kastowym, uznawanym przez nich za święty. Stanowi trzecią pod względem wielkości religię światową tj. 13,5 % ludności świata. Około 88% hindusów żyje w Republice Indii, gdzie stanowią większość ludności. Na skutek emigracji z Indii hinduizm występuje w 88 krajach, w tym jako religia większości w Nepalu, gdzie jest religią państwową , oraz w księstwie Sikkim.

- BUDDYZM - jest religią założoną przez Sidhartę Gautamę (ok. 563-483 po Chrystusie) z Kapilawastu u podnóża Himalajów (dziś Nepal); nazwa buddyzm pochodzi od jego honorowego tytułu Budda (sanskrycki oświecony). Należy pod względem pochodzenia do indyjskich religii i jest religią światową.

Buddyści stanowią 5,7% ludności świata, z czego ponad 99% żyje w Azji.

- KONFUCJANIZM - jest doktryną moralno-polityczną i szkołą religijno-filozoficzną wywodzącą się od chińskiego filozofa i męża stanu, nazwaną od zlatynizowanej formy jego imienia: Konfucjusz.

Rozpowszechniony jest głównie w Chinach.

- JUDAIZM - jedna z najstarszych religii świata (od XIII w. p.n.e.), wyznawany przez Żydów (ok. 17 mln wyznawców). Judaizm zalicza się do religii semickich i jest religią światową ze względu na rozproszenie wyznawców, należy do religii Azji Południowo-Zachodniej.

Podobne prace

Do góry