Ocena brak

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi.

Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym.

Czynniki kształtujące liczbę ludności :

- przyrost naturalny

- migracje

- kataklizmy

Metody ustalania liczby ludności :

- spis powszechny odbywający się co 5-10 lat

- rejestr ludności

- rachunek prawdopodobieństwa

Rozmieszczenie ludzi na kuli ziemskiej :

- obszary bezludne - anekumena - (np. tereny okołobiegunowe, pustynie, szczyty gór)

- obszary o ograniczonej obecności człowieka - paraekumena - (np. stepy, tajga,

tundra)

- obszary zasiedlone, silnie wykorzystywane gospodarczo - ekumena

Średnia gęstość zaludnienia Ziemi wynosi 43 osoby/km2.

Azja - 111 os/km2

Europa - 32 os/km2

Afryka - 23 os/km2

Ameryka Północna i Środkowa - 19 os/km2

Ameryka Południowa - 18 os/km2

Oceania - 3 os/km2

Przyczyny wpływające na różną gęstość zaludnienia :

- przyrodnicze :

- żyzne gleby

- łatwy dostęp do wody

- łagodny klimat

- poza przyrodnicze

- polityczne

- ekonomiczne - np. rozrastanie się dużych okręgów przemysłowych, związane z występowaniem bogactw naturalnych

- historyczne - do dziś największą gęstość zaludnienia mają obszary, z których wywodzą się cywilizacje starożytne

Podobne prace

Do góry