Ocena brak

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN

Autor /Agasi Dodano /16.02.2012

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN, ur. 1 II 1682 w Zambrowie
(Podlasie), zm. 22 IX 1763 w Bętkowie pod Piotrkowem
Tryb., poeta. Uczył się w szkole jezuickiej w Pułtusku i Warszawie,
pracował w kancelarii kor., 1705 aresztowany z kanc-
lerzem A.Ch. Załuskim w Dreźnie, rychło pojednał się z Sasami
z czasem wszedł do najbliższego otoczenia Augusta II.
W 1724 dostał starostwa tymbarskie i będzińskie, 1727 regent
kancelarii kor., 1730 referendarz koronny. Podczas bezkrólewia
ogłosił broszurę List poufny, broniącą Sasów. Po śmierci
żony został 1737 biskupem płockim, 1752 kujawskim; na tych
stanowiskach zwalczał przesądy, występował m. in. przeciw
pojedynkom. Wierszowana satyra Punkt honoru i uzupełniająca
ją prozaiczna Refleksja dalsza są lit. transpozycją jego
zarządzeń, w serii obrazków obycz. ośmieszającą nadmierną
drażliwość przedstawicieli wszystkich stanów. Punkt honoru
miał 2 wyd. (b.m.r.) i wiele odpisów. D. był też autorem
komedii (rkps), Wspomnień (wyd. fragm. 1854), traktatów
polit. i rel., listów pasterskich.

Poeci baroku 2; Poezja polska XVIII wieku, oprac, i wstęp Z. Libera,
W. 1976.
J. KOCENIAK A.S.D., biskup włocławski i pomorski, W. 1953; P.
BUCHWALD-PELCOWA Satyra czasów saskich, Wr. 1969.
Rafał Leszczyński

Podobne prace

Do góry