Ocena brak

DEMBIŃSKI HENRYK (1)

Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012

ur. 19 IX 1900 w Krakowie, zm. 23 VI 1949 w Lublinie, Działacz społ.-polit., prawnik.

Po studiach prawniczych na UJ uwieńczonych 1925 doktoratem i w Ecole des Sciences Politiques w Paryżu był asystentem na UJ; 1933 rozpoczął wykłady na KUL, 1936 habilitował się z zakresu prawa narodów na UJ, a 1945 został prof.; był działaczem Odrodzenia i Sodalicji Mariańskiej, 1938-39 wiceprzew. głównego zarządu Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej, a 1945 prezesem okręgu lubel. Stronnictwa Pracy.

Do nauk. prac D., dotyczących przede wszystkim prawa międzynar. i państw, oraz jego powiązań z etyką chrzęść, w warunkach kształtowania się nowej społeczności międzynar., należy Autonomia celna w najnowszym prawie narodów (Kr 1933), w której przedstawił kompetencje i wpływy Ligi Narodów na ograniczenie suwerenności państw, w zakresie polityki celnej, Wojna jako narzędzie prawa i przewrotu (Lb 1936), w której rozważał zagadnienia wojny sprawiedliwej na tle hist., oraz Odmowa uznania faktów dokonanych w najnowszym rozwoju prawa narodów (Lb 1939), w której zajął się instytucją uznania suwerenności nowo powstałych państw; w dziełach tych przeciwstawił nar. egoizmowi chrześcijańską ideę solidarności i międzynar. wspólnoty.

W mniejszych pracach, m.in. Kościół i państwo wobec zagadnień prawa małżeńskiego (Pz 1936) i Moralne podstawy ustroju społeczności międzynarodowej (Lb 1949), dokonywał analizy wspólnoty małż. i nar. w świetle zasad prawa naturalnego, poszukując podstaw mor. nowej społeczności i ukazując międzynar. rolę Kościoła w utwierdzaniu pokoju i jedności.

 

Cz. Strzeszewski, Śp. Henryk D., RNS 2(1958) 5-9; Księga jubileuszowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lb 1969 (passim).

Podobne prace

Do góry