Ocena brak

Delikty - prawo cywilne

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Delikt (delicta) było to przestępstwo prywatne godzące w czyjś interes osobisty bądź majątkowy. Z deliktem wiązała się grzywna (poena), której mógł dochodzić poszkodowany za pomocą skargi penalnej. Za delikty uważano: kradzież (furtum), rabunek (rapina), bezprawne wyrządzenie szkody majątkowej (damnum iniuria datum) i zniewaga (iniuria). 

Podobne prace

Do góry