Ocena brak

Delegowanie uprawnień

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Delegowanie uprawnień –to powierzanie przez menadżerów swoim podwładnym części swoich obowiązków i uprawnień.

Autorytet formalny – władza zalegalizowana przez organizację.

Autorytet nieformalny – szacunek pracowników (nie posiada jednak funkcji kierowniczej).

Podstawową przyczyną delegowania uprawnień jest dążenie do zwiększenia ilości wykonywanej pracy. Decyzje powinny być podejmowane na każdym właściwym szczeblu – wg Simona.

Właściwy szczebel to taki ktoś, kto jest najbardziej kompetentny, kto ma najpełniejszą informację o danym problemie. W parze z władzą musi iść jednocześnie odpowiedzialność.

Pracownik przyjmujący od swego menadżera pewne uprawnienia odpowiada za swoje ewentualne, błędne decyzje, które podejmuje.

Podobne prace

Do góry