Ocena brak

Dekolonizacja Afryki – główne etapy

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

LATA 1945-1955

1.ARABSKA AFRYKA

Kolonie włoskie

-w zwiazku z kleska wloskiego faszyzmu najwczesniej dojrzala sprawa ich rozwiazania tj.Erytrei,czesci Somalii i Libii

-10.02.1947 Wlochy zrzekaja się posiadlosci w Afryce

-11.1949 plan Zachodu zapowiadal niepodleglosc Libii-1.01.1952, Somalie poddawal na 10 lat powiernictwu Wloch,w dalszej kolejnosci ustalono wlaczyc Erytree do Etiopii na zasadach federacyjnych

Francuska afryka polnocna-Arabski zachod-Algier,Tunis,Maroko

-kolonie te najbardziej wystepowaly przeciw kolonializmowi

a)Algieria

- grupa radykalnych zwolennikow walki o niepodleglosc przybrala nazwe Frontu Wyzwolenia Narodowego(Ahmed Ben Bella)

-1.11.1954 powstanie zbrojne-przerodzilo się w wojne narodowowyzwoleńczą,do 1962 kosztowala zycie ok.mln Algierczykow

-1959 de Gaulle proklamowal zasade samostanowienia Algierii,nie było to jednak zawieszenie broni

-18.03.1962 Evian-porozumienie,Francja uznala niepodleglosc Algierii(lacznie z Sahara) ,która maiala być ciagle powiazana z Francja umowami o wspolpracy( eksploatacja nafty saharyjskiej,przynaleznosc do strefy franka i do unii celnej)

-jeden z 1-szych krajów Afryki,który wszedl na droge niekapitalistyczna

b)Maroko

-1953 prawo do pełnego samostanowienia

-2.03.1956 uznanie niepodleglosci,deklaracje podp.tez Hiszpanie w odniesieniu do swojej części Maroka

c)Tunis

-07.1954 rzad fr.zapowiedzial autonomie wewnetrzną

-20.03.1956 uznanie niepodleglosci

2.CZARNA AFRYKA

(bezposrednio po wojnie nie uzywano tej nazwy,poslugujac się pojeciami:Franc.Afryka Zach; Bryt.Afryka Zach;Afryka Równikowa)

-zainteresowanie mocarstw tym regionemwiazalo się z chęcia rozstrzygnięcia losu terytoriów mandatowych Ligii Narodów-Fr( czesc Togo i Kamerunu);Belgia(Ruanda,Urundia); W.B(Tanganik,czesc Togo i Kamerunu)

Brytyjskie kolonie

-1950 autonomia Zlotego Wybrzeża

-1957 niepodleglosc Ghany

-1951 autonomai Nigerii,1960-niepodleglosc

-w Afryce Pd.-Wsch:protektoratyRodezji Pn i Nyassy oraz kolonia Rodezji Pd.w 1953 te terytoria polaczono w Federacje Afryki Środkowej

Francuskie kolonie

-tzw.”terytoria zamorskie”

-wedle charakterystycznej dla kolonializmu franc.po wojnie asymilacji,Afrykanczycy z tych terytoriów stawali się obywatelami franc.,1946 Druga Konstytuanta utworzyla Unie Francuską

3.PRZELOM W PROCESIE DEKOLONIZACJI CZARNEJ AFRYKI PO 1955 ROKU

-w nastepstwie konferencji w Bandungu i wojny algierskiej zaczęla się ewolucja tej strefy,posiadlosci kolonialne weszly w okres wstrząsów i rozpadu

-procesowi dekolonizacji sprzyjaly nie tylko państwa nowo wyzwolonw,ale i 2 mocarstwa

1.Francja:

-Prayż staral się zmodernizować swoje pnowanie w Afryce Zach.i Równikowej

-wg.de Gaulla utrzymywanie sila systemu kolonialnego nie służt prestiżowi Francji,za korzystniejsze uwazal uznanie ich suwerennosci i oparcia stosunków na zasadach współpracy

-1959 konstytucjadawala wszystkim czlonkom Wspólnoty prawo do wystąpienia z niej;przeksztalcono ja we „wspólnote umowna”

-1960 niepodległość Togo

-1960 niepdleglosc Kamerunu(na zasadach federalnych)

-1960 niepodleglość Senegalu-doprowadza do niepodleglości Republiki Mali(dawny Sudan Francuski)

-1960 niepodleglosc:Madagaskar,Kongo,Gabon,Czad,republika Środkowoafryk.

-1960kraje,co odmówiły należenia do wspólnoty umownej,ale sięgnely po niepodleglość: Wybrzeze Kości Słoniowej,Górna Wolta,Dahomej,Niger,Mauretania

-w 60r. łącznie 15 byłych kolonii fr.mialo już niepodl.polit.

2.Wielka Brytania

-pierwszy wyłom nastąpil w Ghanie 1957 niepodleglosc( prezydent Nkrumaha stal się wzorem walki o wolność)

-1960 aotonomia Nigerii(pozostawała we Wspólnocie Bryt.)

-1961 republika Sierra Leone-tak samo ja Nigeria

-1961 niepodleglosc Tanginiki

-1962 npd.Ugandy

-1963 npd.Kenii i Zanzibar

-w 1964 unia Tanginiki i Zanzibaru-Tanzania

-1965 npd.Rodezja Pd. I Gambia

-06.1960 proklamacja niepodleglosci Kongo(kolonia belgijska) i kryzys kongijski-bunt żolnierzy kongijskich,domagaja się odesłania oficerów belgijskich

4.WSPOLPRACA M.NARODOWA PANSTW AFRYKANSKICH

-25.05.1963 w Addis-Abebie uchwalono Karte Organizacji Jednosci Afrykańskiej

Do góry