Ocena brak

Degradacja środowiska geograficznego Polski

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Integracja człowieka w środowisko naturalne przekracza możliwości adaptacyjne natury. Oznacza to w praktyce że niektóre regiony gospodarcze Polski zostały trwale zniszczone i istnieje mała możliwość odtworzenia środowiska naturalnego.

Ścieki stanowią ważną przyczynę degradacji środowiska. Najwięcej ścieków nie oczyszczonych odprowadzał do wód powierzchniowych;

  • przemysł energetyczny

  • przemysł metalurgiczny

  • przemysł chemiczny

Zanieczyszczenia pyłowe to również duży problem. Terenami o największej emisji

Zanieczyszczeń pyłowych to; Katowice, Jelenia Góra, Kraków, Konin.

Emisja zanieczyszczeń gazowych była największa w dawnym województwie;

Katowickim, piotrkowskim, krakowskim, jeleniogórskim, legnickim, konińskim.

Do regionów objętych klęską ekologiczną w Polsce zaliczamy;

Regiony o największym zanieczyszczeniu środowiska – to duże miasta – Kraków, Łódź, okolice cementowni, rejony produkcji nawozów sztucznych, obszary nadmiernej koncentracji przemysłu, tereny odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, rejony występowania dużych zakładów przemysłu chemicznego.

Podobne prace

Do góry