Ocena brak

Degradacja środowiska

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Rozwój nauki, techniki i przemysłu oddziałowuje niekorzystnie na środowisko, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Poważne zagrożenia przez działanie człowieka występuje w powietrzu, wodzie i glebie. Niekorzystne zmiany następują w atmosferze w skali globalnej. Wyrazem jest ocieplenie atmosfery, które powoduje poważne zakłócenia klimatyczne mające zły wpływ na rośliny, ich produkcję, topnienie lodów, podniesienie poziomu mórz. Niebezpieczeństwem jest powstanie dziury ozonowej. Zanik ozonu związany jest ze zwiększoną emisją gazów do atmosfery, która nie jest w stanie ich wchłonąć. Przemysłowe gazy łączą się z parą wodną w atmosferze, z których tworzą się kwaśne deszcze, zabójcze dla życia na Ziemi.

Zła gospodarka człowieka ma duży wpływ na skażenie wód, które są systematyczmie zanieczyszczone. Źródłem zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe i komunalne. Na obszarach rolniczych nawozy często doprowadzają do skażenia wód. Duże akweny wodne są zanieczyszczane przez katastrofy statków, które transportują substancje trujące. Przykładem lekkomyślnej działalności człowieka są współczesne miasta, w których mieszka duża ilość ludzi, jest dużo samochodów, a powietrze jest skażone. Spaliny z samochodu i urządzeń napędowych ropą zawierają trujące gazy tworzące w dużych miastach smog. Regiony żyznych gleb zostały wchłonięte przez rozrastające się miasta albo przez zbudowanie okręgu przemysłowego, autostrady, kolei, lotniska.

Na tych terenach ziemia uległa degradacji, zależy od tego jak się nimi gospodaruje. Poważne zagrożenia stanowi rolnictwo, które zwiększa produkcję, wydajność, a ogranicza środki finansowe na ochronę ekologiczną. Negatywny wpływ ma także rozwój przemysłu, np. produkcja energii elektrycznej opiera się na spalaniu węgla co powoduje duże emisje pyłów i gazów. Duże są zagrożenia na wskutek działalności jednostek. Ludzie dążą do podniesienia poziomu życia, prestiżu, dla wygodnictwa, szybszego tempa życia. Kupują coraz więcej samochodów ograniczając w ten sposób ruch potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Podobne prace

Do góry