Ocena brak

Definicje rodziny

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Anna Kwak podaje kilka definicji pojęcia „rodzina”, zaznaczając na początku iż powszechnie przez rodzinę rozumie się parę małżeńska i jej dzieci, że zazwyczaj rodzinę rozumie się albo jako rodzinę nuklearną (rodzice i dzieci) lub wielopokoleniowa, duża rodzinę (łącząca jej członków rozmaitymi stopniami pokrewieństwa). W świetle tego, co powyżej – rodzinę stanowią osoby związane więzami krwi,

Chciałabym przytoczyć cytowane przez p. Kwak określenia pojęcia „rodzina”. Jednak zanim do tego przystąpię ważne jest zaznaczenie, że definicje te można podzielić na dwie grupy:

  1. Do pierwszej nalezą definicje, w których na pierwszy plan wysuwa się reprodukcyjna funkcja rodziny – zarówno pod względem biologicznym ( rodzina „dostarcza nowych członków społeczeństwa, zapewnia przetrwanie gatunku) jak i kulturowym (rodzina przekazuje dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom)

  2. Druga grupa definicji skupia się wokół wzajemnych relacji łączących członków rodziny.

Podobne prace

Do góry