Ocena brak

Definicja spółki partnerskiej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Spółka partnerska - jest spółką osobową w związku z czym niema osobowości prawnej, ale na mocy ustawy Kodeks Spółek Handlowych może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Podobne prace

Do góry